Saturday, January 22, 2011

ఒక మాంచి డాక్టరు ...

ఈ మధ్యనే మాకూ తెలిసిన ఒక మంచి డాక్టరు గురించి నా బ్లాగ్ లో రాస్తే ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనిపించి ఈ టపా రాస్తున్నాను
మిగతా చోట్ల ఏమో గానీ సిటీల్లో హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తే మాత్రం, నువ్వొక గుంపులో గోవిందానివి అన్నట్టే చూస్తారు. డాక్టర్ దాకా వద్దు ముందు చీటీలు రాసే చోట కూడా గౌరవం, మన ప్రశ్నలకి సమాధానం ఉండవు. పోనీ అవి బాగుంటే డాక్టర్ మన బాధ పట్టించుకోరు. అయిదు నిమిషాలే నీకు టైము అన్నట్టు ముఖం పెట్టి కొందరు, గంభీరంగా మౌనమే నా భాష అన్నట్టు కొందరు, నీకు వచ్చినవి కామన్ జబ్బులే లే నాకు చెప్పింది చాలు, బయట కాంపౌండర్ ఒక ప్రింటెడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు అని కొందరు. ఇలా ఉంది వ్యవహారం హైదరాబాదులోని చాలా హాస్పిటల్స్ లో.

ఇలాంటి చోట మంచి అంటే మంచి హస్తవాసి మాత్రమే కాదు మంచి గుణం కూడా ఉన్న డాక్టర్ తారసపడితే ఎడారిలో ఒయాసిస్సులా అనిపించేస్తుంది.

హైదరాబాదులో KIMS హాస్పిటల్ లో కార్డియాలజీ విభాగం లో డాక్టర్ జివానీ గారి గురించి ఆయన పేషంట్ మాటల్లోనే ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే  "ఈయనని చూస్తేనే సగం జబ్బు తగ్గిపోతుంది... "

ఏ టైములో అయినా ఎంత రద్దీగా , యాంజియోగ్రాములు చేసాకో, రవుండ్స్ కి వెళ్ళొచ్చాకో ఆయనని కన్సల్ట్ చేస్తే కూడా, మన పేరు పిలిచాక ఆయన రూము లోకి అడుగుపెడుతూనే నవ్వుతూ పలకరించి షేక్ హాండ్ ఇచ్చి "హెల్లో ... హవ్ ఆర్ యూ? " అని అడుగుతారు. ఆ పలకరింపుతోనే పేషంట్ కి కొండంత ధైర్యం వచ్చేస్తుంది. మన బాధలన్నీ చాలా శ్రధ్ధగా వింటారు, మన యక్ష ప్రశ్నలకి ఓపికగా సమాధానం ఇస్తారు.    

ఈ మధ్యన మా ఫామిలీలో ఒకరికి అక్కడ బైపాస్ జరిగింది. ఇంతకు ముందు KIMS గురించి మాకు పెద్దగా తెలీదు. ఇంటర్నెట్ లో కూడా పెద్దగా రివ్యూస్ ఏమీ కనిపించలేదు. ఎప్పుడో ఏడాది క్రితం అత్యవసరం అయ్యి KIMS కి వెళదాం అనుకొని కర్డియాలజీ కి ఫోన్ చేస్తే ఆ టైముకి జివానీ గారు ఉండటం వల్ల ఆయన దగ్గరే కన్సల్టేషన్ కు వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు మొదటి సారి వెళ్ళినప్పుడే అక్కద స్టాఫ్ మనకిచ్చే గౌరవం, వాళ్ళ సర్వీస్ అన్నిటికీ మించి జివానీ గారు కేస్ హాండిల్ చేసిన తీరూ అలా గుర్తుండిపోయి ఇక వేరే అలోచించకుండా ఇప్పుడూ అక్కడికే వెళ్ళాం.    
యాంజియోగ్రాం, బైపాస్ అన్నీ అక్కడే చేయించి ఏ కంప్లైంటూ లేకుండా, ఎక్కడా విసుగు అనేది కలగకుండా ఇంటికి వచ్చాం.

ఈ హాస్పిటల్ లో క్లీనర్ దగ్గర నుంచి పెద్ద surgen వరకూ అందరూ పేషంట్ కి గౌరవం ఇస్తారు.

సిటీల్లో చాలా హాస్పిటల్స్ లో స్టాఫ్ కూడా మనం చెప్పేవి వినేంత టైమూ, ఓపికా లేనట్టు ఉంటారు. అలాటి హాస్పిటల్స్ కు వెళ్ళి విసిగిపోయి ఇలా అరుదుగా కనిపించే డాక్టరు గురించి, ఈ హాస్పిటల్స్ గురించీ నలుగురికీ చెప్పాలనిపించింది. మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి నాకు తెలీదు కాని కార్డియాక్ సమస్యలకు మాత్రం రెండో అలోచన లేకుండా KIMS కి వెళ్ళొచ్చు అనిపించింది.

  

1 comment: